Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2007

Απόσπασμα από τον ανώτερο άνθρωπο του ΝίτσεΟσο ανώτερο είναι ένα πράγμα στο είδος του, τόσο σπανιότερα πετυχαίνει. Εσείς, ανώτεροι άνθρωποι, δεν είστε όλοι-αποτυχημένοι;
Εχετε θάρρος, τι σημασία έχει; Πόσα και πόσα πράγμτατα δεν υπάρχουν που μπορούν ακόμα να γίνουν! Μάθετε να γελάτε και για τον εαυτό σας, όπως πρέπει κανείς να γελά!
Αν είστε αποτυχημένοι ή μισοαποτυχημένοι, τι το παράξενο σ’αυτό, ω μισοζαλισμένοι! Δεν πιέζεται και δεν σπρώχνει μέσα σας - το μέλλον του ανθρώπου;
Το πιό μακρινό του ανθρώπου, το πιό βαθύ, ότι ψηλό έχει, ψηλό ως τ’άστρα, η τεράστια δύναμη του, όλα αυτά δεν αφρίζουν και δεν χοχλακίζουν το ένα δίπλα στο άλλο στο τσουκάλι σας;
Τι το παράξενο αν σπάζουν αρκετά τσουκάλια! Μάθετε να γελάτε και για σας, όπως πρέπει κανείς να γελά! Εσείς, ανώτεροι άνθρωποι, ω πόσα και πόσα πράγματα δεν υπάρχουν που μπορούν ακόμα να γίνουν!
Κι’αληθινά, πόσα και πόσα δεν πέτυχαν μέχρι τώρα! Πόσο πλούσια είναι αυτή η γη σε μικρά, καλά, τέλεια πράγματα, σε επιτυχίες!
Περιβάλλεστε από μικρά, καλά, τέλεια πράγματα, ω άνώτεροι άνθρωποι! Η χρυσωμένη ωριμότητα τους γιατρεύει την καρδιά. Το τέλειο μας διδάσκει να ελπίζουμε.

Ετσι μίλησε ο Ζαρατούστρα
μετάφραση Ζήση Σαρίκα
Εκδόσεις Νησίδες