Τετάρτη, 11 Απριλίου 2007

Libras' Love and the Stars

Libras believe in fairy-tale, "happily ever after" type love, and even if you have been hurt a number of times, you refuse to give up that illusion. You want to believe that true love lasts for ever, no matter what.
Aquarious governs your solar 5th house of true love, creativity and children, indicating that you've got a bohemian streak. Most people of your sign want to settle down with someone eventually, but you enjoy playing the dating game.

Gemini and Aquarious, fellow air signs, make great partners. You're often attracted to smart, creative types who love to talk. Gemini is socialble and fun. Aquarious has a bohemian charm you can't resist.

Among fire signs, Leo is fun because this sign knows how to show a love interest a good time. He or she adores luxury and making grand romantic gestures. It was propably a Leo who first drank champagne from a lady's slipper , and there is no doubt that slipper belonged to a beguiling Libra.

Aries has the power to bewitch you. As the ruler of your marriage and partnership sector, Ram reflects the characteristics you look for in a mate. Sagittarious, another fire sign, is a "party animal" that also knows how to be a friend.

Water signs Cancer, Scorpio and Pisces attract you with subtle glamour that is both intriguing and sexy. Unfortunately, you have little in common with them, at least not enough to keep a relationship going.

Earth signs, Taurus, Virgo, and Caprcorn have a robust sexuality that attracts you. This is especially tru of Venus-ruled Taurus. Both Virgo and Capricorn posseses a sophisticated intelligence, but they aren't really your type.

Breakups hurt you a lot, but you prefer not to show your feelings. Because you are so charming and attractive, you never have a problem finding someone new.

Neptune is currently transiting Aquarious, suggesting you are interested in finding your soul mate. A love interest you meet now could turn out to be that person.

You can expect some wonderful aspects in your love life. Concider schduling a first date on April 30th when Venus trines Neptune - one of the most romantic aspects of the quarter.

Naturally, not aspects are good for love. These include a Sun-Neptune square on May 12th, when a new romance could breakup because of the lack of compatibility. When Saturn opposes Neptune on June 25th, it is possible that you may feel a love interest has been keeping something from you.Next we will look at Libras' Money and the Stars...

3 σχόλια:

Marialena είπε...

Αντώνη πολύ μου άρεσε αυτό για τους Κριούς που αναφέρεται στο ποστ σου: "Aries has the power to bewitch you. As the ruler of your marriage and partnership sector, Ram reflects the characteristics you look for in a mate."

Ελεύθεροι Ζυγοί, το νου σας γιατί υπάρχουν και Κριαρίνες που μπορούν να σας μαγέψουν για τα καλά! Ακόμα κάθεστε??? ;-P (άμα δεν παινέψω το ζώδιο θα πέσει να με πλακώσει...)

An-Lu είπε...

Ήθελα να αφήσω σχόλιο για τα "προσωπικά δεδομένα" ΜΟΥ τα οποία εκθέτει συνεπώς (δεν είναι λάθος) και αδιαλείπτως ο αγαπητός Αντώνης....αλλά τώρα γελάω σα χαζό με το σχόλιο της Μαριαλένας!
Αχ βρε τρελοκρίαρο! ;-)

Αντωνης Βαλαμoντες είπε...

an-lu:Do tell!

Please... :))

I still find you fascinating!