Κυριακή, 18 Μαρτίου 2007


Είμαι εγώ κυκλοθυμική;

Είμαι εγώ κυκλοθυμική;

Είμαι εγώ κυκλοθυμική;

Ε; Ε;

Καφεδάκι κανείς;